Co a jak v knihovně...

Naše knihovna, stejně jako ostatní knihovny, poskytuje prostor široké veřejnosti. Uživatelům knihovny je k dispozici půjčovna pro dospělé čtenáře a půjčovna pro děti a mládež, která je rozdělena na část pro nejmenší čtenáře a čítárnu (v tomto prostoru probíhají i besedy a akce) a část pro mládež.

Využít veřejný internet, vytisknout dokument, navštívit kulturní i vzdělávací akci v knihovně má možnost registrovaný i neregistrovaný uživatel. Pokud si chcete zapůjčit knihu nebo jiný dokument, je nutná registrace.

Registrace

Po vyplnění přihlášky a zaplacení registračního poplatku se stáváte čtenářem knihovny na dobu 1 roku. Čtenářský poplatek je potřeba každý rok obnovovat.

Co potřebujete?

 • platný občanský průkaz (pokud je vám více než 15 let)
 • potvrzení o studiu, studentský průkaz či index (pokud studujete a není Vám více než 26 let)
 • děti do 15 let potřebují přihlášku, kterou podepsal alespoň jeden z rodičů
 • uhradit roční registrační poplatek

V přihlášce jsou uvedeny i nepovinné údaje, např. telefonický kontakt a email. Vyplněním těchto dobrovolných údajů nám umožníte informovat Vás např. o odložení rezervovaného dokumentu, upozornit Vás na potřebu vrátit vypůjčený dokument, apod. Žádné osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám.

Čtenářský průkaz získáte ihned po odevzdání přihlášky a zaplacení poplatku. Je vystaven na jméno a je nepřenosný.

Rodinná registrace - v případě, že knihovnu navštěvuje více rodinných příslušníků, je možné si nechat vystavit rodinnou registraci. Každý člen rodiny obdrží svůj čtenářský průkaz.

Rodinnou registraci za zvýhodněnou cenu (její výše je shodná s poplatkem za dospělého čtenáře) mohou provést nejméně 2 fyzické osoby, přičemž alespoň jednou z nich je dítě do 18 let, bydlící na společné adrese.

Do svého čtenářského konta se můžete podívat prostřednictvím on-line katalogu, který je umístěn na webových stránkách knihovny. Po přihlášení do konta můžete prodlužovat výpůjčky, rezervovat nebo objednávat knihy, mít přehled o svých vypůjčených titulech. Podrobný návod k jeho použití najdete přímo v záložce Katalog knihovny.

Pravidla půjčování - výpůjční lhůta

 • Knihy a zvukové dokumenty se půjčují na dobu 1 měsíce - pokud nejsou rezervované dalším čtenářem, je možné jejich výpůjčku prodloužit až 3x.
 • Časopisy se půjčují na dobu 14 dnů - výpůjčku lze prodloužit. Nejnovější číslo časopisu se domů nepůjčuje, je možné si ho přečíst přímo v knihovně. Domů ho lze zapůjčit, až po zaevidování následujícího čísla.
 • Společenské hry se půjčují na dobu 1 měsíce - výpůjčku nelze prodloužit.

Prodloužení výpůjček (prolongace)

Prodloužit výpůjčky je možné prostřednictvím čtenářského konta, telefonicky, využitím elektronického formuláře nebo osobní návštěvou v knihovně.

On-line katalog

Je umístěn na webových stránkách knihovny a najdete v něm veškeré dokumenty, které je možné si v knihovně zapůjčit. Pokud jste registrovaným čtenářem, můžete prostřednictvím svého konta, které je dostupné na on-line katalogu, provádět rezervace dokumentů či prodlužování výpůjček. Jak pracovat s katalogem najdete v podrobném návodu.

Rezervace knih

 • Je Vaše vyhlédnutá kniha vypůjčena? Nevadí, knihovník provede rezervaci ve Vašem čtenářském kontě a jakmile se kniha vrátí, odloží ji stranou. Pokud jsou k dispozici Vaše kontaktní údaje, bude Vás emailem nebo SMS zprávou informovat o možnosti si pro knihu přijít.
 • Rezervaci můžete také provést sami prostřednictvím on-line katalogu.
 • Rezervovaný dokument bude odložen po dobu 1 týdne. Poté bude opětovně zařazen do volného výběru.

Meziknihovní výpůjční služba

 • Knihy, které nemáme v naší knihovně, je možné zapůjčit z jiných knihoven.
 • V případě, že kniha bude z jiné knihovny doručována prostřednictvím pošty, je tato služba zpoplatněna částkou 70,- Kč.

Veřejný internet a práce na počítači

 • V knihovně je k dispozici 5 počítačů připojených na internet. Můžete pracovat se svým emailovým účtem, vyhledávat informace, popřípadě tvořit dokumenty a následně je tisknout.

Připojení k wifi

 • Signálem wifi je pokrytý celý prostor knihovny.
 • Pokud chcete pracovat na svém zařízení, stačí si přinést notebook, tablet, sednout si do "čítárny", připojit se na wifi a můžete začít...

Tisk

 • PC jsou připojeny k tiskárně (černobílý a barevný tisk, formát A4), takže své dokumenty můžete tisknout přímo z internetu nebo prostřednictvím USB zařízení.
 • Služba je zpoplatněna - viz ceník na webových stránkách.

Bibliograficko-informační služba

 • Zodpovídání dotazů.

Akce, besedy

 • V průběhu celého roku jsou v knihovně organizovány besedy pro děti ze ZŠ i z MŠ.
 • Kulturní i vzdělávací akce v knihovně, které jsou pořádány pro širokou veřejnost, má možnost navštívit registrovaný i neregistrovaný uživatel.

Půjčování dioptrických brýlí

 • Pokud jste si doma zapomněli brýle, nevadí. Při vybírání knih, čtení časopisů Vám mohou pomoci dioptrické brýle, které si můžete zapůjčit u výpůjčního pultu.
 • Vybírat můžete ze tří dioptrických velikostí.

Volný čas

 • V čítárně (a v oddělení pro nejmenší) si můžete sednout, prolistovat časopisy, popovídat si.
 • Děti mohou malovat, číst a strávit zde pár pěkných chvilek.
 • Svůj koutek v knihovně najde i mládež.

Facebook a webové stránky

Aktuální informace o dění v knihovně jsou pravidelně umísťovány na sociální sítě i webové stránky knihovny.

Vytvořte si webové stránky zdarma!