Registrace a pravidla půjčování

Výpůjční služby v knihovně může využívat pouze čtenář s platnou registrací.

Registrace

Po vyplnění přihlášky a zaplacení registračního poplatku se stáváte čtenářem knihovny na dobu 1 roku. Čtenářský poplatek je potřeba každý rok obnovovat.

Co potřebujete?

  • platný občanský průkaz (pokud je vám více než 15 let)
  • potvrzení o studiu, studentský průkaz či index (pokud studujete a není Vám více než 26 let)
  • děti do 15 let potřebují přihlášku, kterou podepsal alespoň jeden z rodičů
  • uhrazení ročního registračního poplatku

V přihlášce jsou uvedeny i nepovinné údaje, např. telefonický kontakt a email. Vyplněním těchto dobrovolných údajů nám umožníte informovat Vás např. o odložení rezervovaného dokumentu, upozornit Vás na potřebu vrátit vypůjčený dokument, apod. Žádné osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám.

Čtenářský průkaz získáte ihned po odevzdání přihlášky a zaplacení poplatku. Je vystaven na jméno a je nepřenosný.

Rodinná registrace - v případě, že knihovnu navštěvuje více rodinných příslušníků, je možné si nechat vystavit rodinnou registraci. Každý člen rodiny obdrží svůj čtenářský průkaz.

Rodinnou registraci za zvýhodněnou cenu (její výše je shodná s poplatkem pro dospělého čtenáře) mohou provést nejméně 2 fyzické osoby, přičemž alespoň jedna z nich je dítě do 18 let, bydlící na společné adrese.

Do svého čtenářského konta se můžete podívat prostřednictvím on-line katalogu, který je umístěn na webových stránkách knihovny. Po přihlášení do konta můžete prodlužovat výpůjčky, rezervovat nebo objednávat knihy, mít přehled o svých vypůjčených titulech. Podrobný návod k jeho použití najdete přímo v záložce Katalog.

Pravidla půjčování - výpůjční lhůta

  • Knihy a zvukové dokumenty se půjčují na dobu 1 měsíce - pokud nejsou rezervované dalším čtenářem, je možné jejich výpůjčku prodloužit až 3x.
  • Časopisy se půjčují na dobu 14 dnů - výpůjčku lze prodloužit. Nejnovější číslo časopisu se domů nepůjčuje, je možné si ho přečíst přímo v knihovně. Domů ho lze zapůjčit, až po zaevidování následujícího čísla.
  • Společenské hry se půjčují na dobu 1 měsíce - výpůjčku nelze prodloužit.
Vytvořte si webové stránky zdarma!