Internet a práce na počítači, wifi

Veřejný internet a práce na počítači

  • V knihovně je k dispozici 5 počítačů připojených na internet.  Můžete pracovat se svým emailovým účtem, vyhledávat informace, popřípadě tvořit dokumenty a následně je vytisknout. 

Připojení k wi-fi

  • Signálem wifi je pokrytý celý prostor knihovny.
  • Pokud chcete pracovat na svém zařízení, stačí přinést notebook, tablet, sednout si do "čítárny", připojit se na wifi a můžete začít...
Vytvořte si webové stránky zdarma!