Historie

Historie knihovny

Knihovna v roce 1950
Knihovna v roce 1950

Knihovna v Novém Hrozenkově byla založena 27. září 1882 přijetím "Stanov místní knihovny". Prvním knihovníkem byl Josef Vyvlečka - správce školy. Tehdejší zakladatelé se zavázali, že budou přispívat na provoz knihovny jedním zlatým ročně. Čtenářům byl stanoven poplatek 1 krejcar za knihu. 

Knihy se do knihovny pořizovaly různě. Prvních 10 knih bylo zakoupeno za sníženou cenu 5 zlatých a 80 krejcarů. Velká část tehdejšího fondu pocházela z darů. Například Společenská knihovna ve Frenštátě poskytla 48 svazků. Mezi nimi byly i překlady knih ze švédštiny, italštiny, srbštiny a angličtiny. Olomoucká knihovna zaslala knihy převážně s náboženským obsahem, ale také knihy od Boženy Němcové, Karolíny Světlé, Františka Ladislava Čelakovského a další.

Příspěvek od obce byl ročně 6 zlatých, takže bez darů by se fond nemohl rozšiřovat. Teprve od roku 1920, po vydání knihovnického zákona, byly knihovny podporovány státem.

Po roce 1969 přechází zdejší knihovna do rukou profesionálních knihovníků, vedených tehdejší Okresní knihovnou Vsetín. Po roce 1989 se knihovny začínají postupně decentralizovat a správa obecních knihoven přechází zpět pod obecní úřady. 

Zdroj: ŠMÍDÁK, Alois. Z kroniky osmdesátileté. Vsetín, 1962. 

Knihovna v Novém Hrozenkově prožila několik stěhování. Sídlila například v budově dnešního zdravotního střediska, v domku u "Tkadlečků" a v současné době je umístěna do vily, kterou nechal postavit MUDr. Edmund Hawerland. 

Historie budovy

Knihovna
Knihovna

MUDr. Edmund Hawerland (původní majitel budovy, ve které sídlí knihovna) byl lékař a v letech 1899 - 1919 starosta obce Nový Hrozenkov. Zasloužil se o postavení školy ve Vranči a ve Stanovnici, o rozšíření školy U kostela a také o výstavbu železnice Vsetín-Velké Karlovice. Od císaře obdržel záslužný kříž a při odchodu do důchodu mu bylo uděleno čestné občanství Nového Hrozenkova.

Vilu v centru Nového Hrozenkova nechal postavil v 80. letech 19. století. Byla určena k bydlení a rovněž k provozování lékařské praxe. Kromě toho zde byla současně umístěna pošta. Po odchodu do důchodu pan Hawerland vilu prodal. V období 1. světové války zde sídlili financové, poté četníci. Po 2. sv. válce byla budova využita pro děti jako mateřská školka.

V minulosti se v budově vystřídalo několik majitelů a nájemníků. Byt si zde umístil lékárník p. Hanák, později zde sídlila banka, pojišťovna a prodejna Husqvarna. Nyní slouží knihovně. 

Zdroj: KAZMÍŘ, Silvestr. Nový Hrozenkov: poohlédnutí za historií rázovité valašské dědiny. Nový Hrozenkov: Úřad městyse, 2009.

Vytvořte si webové stránky zdarma!